Vice Principal: Learner Experience & Inclusion – Gower College Swansea

FEA

  • £89,789 per annum
  • Swansea / Wales
  • Permanent
  • Full Time
Posted 2 weeks ago

Vice Principal: Learner Experience & Inclusion – Gower College Swansea

Salary: £89,789 per annum

Gower College Swansea is a large further education college with over 4,500 full time and 8,000 part time learners – including 3,000 apprentices – from across Swansea and neighbouring counties studying each year. The college operates from seven locations, is one of the largest employers in the region and has an annual turnover of just under £60m.

We are excited to announce the search for a Vice Principal: Learner Experience & Inclusion. This pivotal role will be responsible for the strategic leadership and management of a holistic, inclusive and comprehensive learner experience. The successful candidate will be responsible for the strategic oversight of safeguarding, student support and the wellbeing of all our learners. The role requires a visionary leader adept in setting strategic direction and enhancing the learner experience to ensure the academic success of all learners is promoted and advanced across all campuses.

We have appointed FE Associates to support us with this important appointment. Contact Suzanne.Thurlow@fea.co.uk to discuss the role before the closing date.

Closing date: 9am on Monday 3 June 2024

Interview date: Monday 17 June 2024

For more information visit: https://www.fea.co.uk/gcs-vp/

 

Dirprwy Bennaeth: Profiad Y Dysgwr A Chynhwysiant – Coleg Gŵyr Abertawe

Cyflog: £89,789 p.a.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg addysg bellach mawr gyda thros 4,500 o ddysgwyr amser llawn ac 8,000 o ddysgwyr rhan-amser – gan gynnwys 3,000 o brentisiaid – o bob rhan o Abertawe a’r siroedd cyfagos yn astudio bob blwyddyn. Mae’r Coleg yn gweithredu o saith lleoliad, ac mae’n un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal gyda throsiant blynyddol o ychydig dan £60m.

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn chwilio am Ddirprwy Bennaeth: Profiad y Dysgwr a Chynhwysiant. Bydd y rôl allweddol hon yn gyfrifol am arwain a rheoli profiad y dysgwr sy’n gyfannol, yn gynhwysol ac yn gynhwysfawr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio diogelu, cymorth i fyfyrwyr a lles pob un o’n dysgwyr. Mae’r rôl yn gofyn am arweinydd â gweledigaeth sy’n fedrus wrth osod cyfeiriad strategol a gwella profiad y dysgwr i sicrhau bod llwyddiant academaidd yr holl ddysgwyr yn cael ei hyrwyddo a’i ddatblygu ar draws pob campws.

Rydym wedi penodi FE Associates i’n cynorthwyo gyda’r penodiad pwysig hwn. Cysylltwch â Suzanne.Thurlow@fea.co.uk i drafod y rôl cyn y dyddiad cau.

Dyddiad cau: 9am dydd Llun 3 Mehefin 2024

Dyddiad cyfweliad: dydd Llun 17 Mehefin 2024

EWCH I   https://www.fea.co.uk/gcs-vp/

Apply For This Job

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 2 MB.
Upload any additional documents. Max. file size: 2 MB.
I consent to the storage of my personal data.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

You must sign in to bookmark this listing.

Sign up to our weekly jobs email