Executive Director for Commercial Development

Job Roles:
Executive Director
Organisation Type:
Further Education
Organisation:
FE College
Contract Type:
Full Time
Subject Area:
Other Subjects
Region:
Wales
Contract Term:
Permanent
Salary Description:
£95k-£105k pa plus benefits
Posted:
5th Oct 2018
Start Date:
Recruiter:
Protocol
Job Ref:

Could you inspire success and growth at the one of the largest Colleges in the UK?

Executive Director for Commercial Development

£95k-£105k pa plus benefits

Grŵp Llandrillo Menai are looking for a talented, driven and strategic professional to develop and grow the Grŵp’s substantial commercial operations - Busnes@LlandrilloMenai.

We are looking for an outstanding commercial leader to drive and shape the Grŵp’s multiple commercial operation divisions including work-based learning and employer engagement.

Many of the developments and opportunities the Grŵp are involved in are of significant importance to North Wales so this is a key role that sits on the Grŵp’s Executive team at an exciting time for the organisation.

The ideal candidate will have a wealth of experience in a similar senior position and have a track record in business development and be a proven leader with strong networking and negotiation skills. A strategic thinker with an excellent record in developing new markets and opportunities, you will also be used to transformational change and developing new business models. Experience and a sound understanding of the education and skills arena in Wales would be an advantage – but not essential.

Closing date: 12pm Monday 29th October
Assessment centre will be held on Wednesday 7th November

For an informal and confidential discussion about the role contact our retained consultant from Protocol, David Beynon on 07970 042334

To apply or to download an application pack visit: www.protocol.co.uk/gllm

Allech chi ysbrydoli llwyddiant a thwf yn un o Golegau mwyaf y Deyrnas Unedig?

Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygiad Masnachol

£95k-£105k y flwyddyn a buddiannau ychwanegol

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn chwilio am unigolyn proffesiynol talentog, strategol, llawn ysgogiad i ddatblygu a chynyddu gweithrediadau masnachol sylweddol y Grŵp - Busnes@LlandrilloMenai.

Rydym yn chwilio am arweinydd masnachol eithriadol i sbarduno a llywio is-adrannau gweithrediadau masnachol niferus y Grŵp, gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith ac ymgysylltu â chyflogwyr.

Mae llawer o’r datblygiadau a’r cyfleoedd y mae’r Grŵp yn ymwneud â hwy o bwys sylweddol i Ogledd Cymru, felly mae hon yn rôl allweddol sy’n rhan o dîm Gweithredol y Grŵp ar adeg gyffrous i’r sefydliad.
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gyfoeth o brofiad mewn swydd debyg ar lefel uchel, a bydd ganddo/i record dda o ran datblygu busnes a phrawf o’r gallu i arwain, gyda sgiliau rhwydweithio a negodi cryf.

Byddwch yn meddwl yn strategol, bydd gennych record ragorol o ran datblygu marchnadoedd a chyfleoedd newydd, a byddwch hefyd yn gyfarwydd â newid trawsffurfiol a datblygu modelau busnesau newydd. Byddai profiad a dealltwriaeth gadarn o faes addysg a sgiliau yng Nghymru o fantais, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun 29 Hydref
Cynhelir canolfan asesu ddydd Mercher 7 Tachwedd

I gael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol am y swydd cysylltwch â’n hymgynghorydd yn ôl y galw yn Protocol, David Beynon, ar 07970 042334
I wneud cais am y swydd hon neu i lawrlwytho pecyn cais ewch i: www.protocol.co.uk/gllm

Closing Date:
29/10/2018
Contact Details:
Protocol
Tel: 0115 911 1268
Contact: N/A
Email:

You may return to your current search results by clicking here.